Reporty uživatelského testování na UX Monday

Na posledním UX Monday se probíralo, jakým způsobem nejlépe reportovat uživatelské testování webové prezentace, aplikace nebo počítačového programu. Toto ošemetné téma nám přibližoval Adam Fendrych, který se zabývá uživatelským výzkumem, interakčním designem a návrhem informační architektury.

Co to vlastně je uživatelské testování? Jde o zkoumání webové stránky, či jiné aplikace, výběrovým souborem uživatelů (kteří reprezentují vaší cílovou skupinu)  a úkolem je zjistit, zda se chovají dle předpokladů a zda nejsou zmateni a vždy vědí, jaký by měl být další krok.

Hlavním cílem UX Monday tedy bylo, jak podávat vaším klientům report z testování tak, aby byl co nejvíce pochopitelný a vypovídající pro klienta.

Jak lze tedy reporty zákazníkům pojmout?

 • Rozdělte v reportu, koho jste plánovali oslovit a kdo nakonec na testy dorazil,
 • rozdělte respondenty dle různých kritérií (sociodemografické údaje, zkušenosti apod.)
 • vložte do reportu fotky respondentů a jejich popis, aby byla možná asociace s nimi (samozřejmě vždy musíte mít od respondentů jejich písemný souhlas),
 • pokud chcete něco vyloženě podtrhnout, vložte do reportu citáty respondentů, jako např. „s produktem jsem spokojená“ nebo „zde jsem vůbec nepochopil, proč toto musím vyplňovat“. I zde je vhodné vložit fotografii, aby bylo ještě více dokreslené, co je potřeba klientovi sdělit,
 • dalším způsobem, jak využít fotografie, je vyfotit postup testovaní s klienty nebo jejich pracoviště a tím doložit, že váš výzkum opravdu probíhal, jak by měl,
 • pro snadnou orientaci mohou sloužit i smajlíci či jiné ikony. Ty slouží k jasné identifikaci problému či naopak bodu, který se respondentům líbil, stačí vždy k bodu zařadit ikonu a v reportu je hned vidět o jaké zjištění se jedná. (vhodné je do reportu připojit i legendu, co která ikona znamená),
 • při definování jednotlivých nedostatků je vhodné použít prioritu pro označení závažnosti, ne každé zjištění musí být hned kritické,
 • v neposlední řadě vložte do reportu i vaše poznatky, které jste odhalili vy, ne všechny nedostatky musí respondenti objevit a tak je prostor pro expertní pohled,
 • při vytváření reportu se snažte odhalit, zda nedostatek, na který respondenti narazili, nebyla zrovna chyba jednoho respondenta, který není jen špatně zvolen, pokud měl jeden respondent se vším problém, zkuste hledat problém jinde, než pouze na stránkách či aplikaci,
 • další metodou může být sestavit report tak, že napíšete jednotlivé body do tabulky na jednu osu, na druhou dáte všechny respondenty a do průsečíku zvýrazníte např. zelenou barvou „s tímto nebyl problém“, nebo naopak červeně „zde měl respondent problém“. Díky této metodě lze objevit jednoduše, zda některý z respondentů náhodou neměl problém se vším,
 • zaneste do reportu otázky respondentů v průběhu testování, aby klient věděl co návštěvníky zajímá,
 • jednou s dalších metod jsou emoční kartičky, po testování nechte subjekty vybrat z balíčku emocí 5 karet, které budou popisovat pocit z používání aplikace, či návštěvy webových stránek. Tyto emoce, které se budou opakovat, zaneste do reportu, aby zákazník věděl, jaké vyvolává pocit jeho stránka či aplikace,
 • velice zajímavé a na setkání velice konzultované bylo zobrazení pocitu z webové prezentace za pomocí pocitové pyramidy (analogie k Maslowově pyramidě potřeb). Ta slouží k zobrazení, jak respondenti vnímají celkový dojem z návštěvy. Čím vyšší umístění v pyramidě, tím lépe. Může tak dojít k tomu, že web bude dobře použitelný, ale návštěvníci nebudou mít z návštěvy dobrý pocit, viz obrázek níže,
 • nakonec bych zmínil metodu, která se mi velice líbila. Po ukončení testování řekněte respondentovi, aby popsal webovou prezentaci kamarádovi. Tyto popisy poté zapište do reportu. Mají velikou vypovídající hodnotu o tom, jak se web návštěvníci pamatují a jaký si z něho odnáší dojem.

 

pyramid-diagramZdroj: http://ashim.wordpress.com/blinks/

Nezapomínejte, že report nemá zachycovat jen špatné zprávy, ale i dobré. Proto do reportů vkládejte i pasáže, které se respondentům líbili.

Jako poslední bod, bych zmínil informaci, že velké organizace používají ke komunikaci PowerPoint, tak nezapomeňte vytvořit report i v této verzi.

Poznámka na závěr

Při konečné diskuzi bylo zmíněno, že by bylo zajímavé nechat projít proces testování samotné klienty, aby zjistili, zda nemají oni sami problém projít procesem na který je objednáno testování. Pokud klient sám zjistí, že se na webu ztrácí, bude chápat potřebu pro jeho vylepšení více. Na úplný konec by chtěl poděkovat organizátorům, moderátorovi a všem zúčastněným za příjemně strávený večer a těším se na další setkání.

AW-michal

About Michal Voják

Baví mě vytvářet nové věci vždy s ohledem na uživatele. Mým hlavním cílem je, aby vždy uživatelé měli z náštěvy webové stránky či používání aplikace dobrý pocit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>